RASPATS

Es basa en la textura rugosa donada al passar una carda, o una serreta (especie de fulla metal-lica amb unes dents
en forma de serra)  a la calš amb pols de marbre. Pot combinar-se amb el lliscat, "picat", i esgrafiats.
Es semblant al monocapa, pero amb el grandissim  avantatge de deixar respirar la paret.